Akıllı Su Yönetim Sistemi


SAMPAŞ, kent içinde suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşmasına kadar olan sürecin en etkin şekilde yönetilmesi için uçtan uca modern su yönetim sistemleri sunmaktadır.

Türkiye gibi su zengini olmayan ülkeler su kaynaklarını en iyi şekilde geliştirmek, yönetmek, kullanmak ve korumak zorundadır. SAMPAŞ, nüfus artışına paralel olarak dünyada en önemli kaynak haline gelen suyun daha verimli kullanılabilmesi için su idarelerine ve belediyelere "Akıllı Su Yönetimi Çözümleri" sunmaktadır.

SAMPAŞ, kent içinde suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşmasına kadar olan sürecin en etkin şekilde yönetilmesi için uçtan uca modern su yönetim sistemleri sunmaktadır.

Bu süreç içinde, coğrafi bilgi sistemleri tabanlı su dağıtımı ve şebeke yönetimi, kayıp ve kaçakların tespiti, atık su yönetimi, varlık yönetimi, abone tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yönetimi aşamaları yer almaktadır.

Bu sayede su idarelerinin gelirlerinin artması, işletme maliyetlerinin düşmesi, su kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşlara yüksek standartlarda hizmet sağlanması, abone ve su idarelerinin memnuniyetinin arttırılması mümkün kılınmaktadır.

Tüm Verileri Tek Bir Altyapı Üzerinde Yönetir,İşletmelere Merkezden Detaylı Yönetim ve Denetim Kabiliyeti Kazandırır

Tüm Verileri Tek Bir Altyapı Üzerinde Yönetir
İşletmelere Merkezden Detaylı Yönetim ve Denetim Kabiliyeti Kazandırır
Organizasyona Servis Sağlayan Diğer Kurumların (Banka vb.) Sistemleri İle Entegredir
Kaynakların Verimli Bir Şekilde Kullanımını Sağlar
İşletme ve Yatırım Maliyetlerini Minimuma İndirir

Varlık ve Bakım Yönetimi, ilgili işletmenin demirbaşlarının ve diğer tüm varlıklarının bakım, onarım, güncelleme gibi çeşitli periyodik işlerini de raporlar aracılığıyla takibi kolay hale getirmektedir.

Varlık ve Bakım Yönetimi

Varlık ve Bakım Yönetimi, işletmelerdeki çalışan ve varlıklara çeşitli tanım ve görev atamaları yapılmasını mümkün kılarken, ilgili kurumun tüm çalışanlarının ve çalışmalarının süreç bazlı takibini de sağlamaktadır.

Varlık ve Bakım Yönetimi sistemlerinin işletmelerin iş süreçlerine entegrasyonu ile yöneticilere etkili yönetim ve bilgiye dayalı karar alma konularında kolaylıklar sağlanmaktadır.

Bir diğer yandan Varlık ve Bakım Yönetimi, ilgili işletmenin demirbaşlarının ve diğer tüm varlıklarının bakım, onarım, güncelleme gibi çeşitli periyodik işlerini de raporlar aracılığıyla takibi kolay hale getirmektedir.

Abone Yönetimi

Abone Yönetimi, işletmelerin bünyesinde yer alan tüm abone durum ve işlemleri yönetilebilmektedir. Sistem online sayaç okuma işlemleriyle bütünleşik çalışmakta, banka ödemeleriyle entegre tahakkuk ve tahsilat işlemlerini referans alarak işletmelere gerçek zamanlı abone takip yetkinliği sağlamaktadır.

Akıllı Sayaç Yönetimi

Akıllı Sayaç Yönetimi, abonelerin kartlı ve uzaktan okumalı sayaç verilerinin merkezi sisteme online olarak aktarılması ve dahil edilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve ilgili çözümlerin entegrasyonu işlerini kapsamaktadır. Akıllı Sayaç Yönetimi sayesinde işletme giderleri ve okuma faaliyetleri için harcanan kaynak maliyetleri düşürülmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemi, bir işletmenin fiziki sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve kullanılan tüm varlıkların coğrafi olarak haritalandırılması, yönetilmesi ve diğer “Akıllı Su Yönetimi” bileşenleri ile entegre edilmesini sağlamaktadır.

İzleme ve Kontrol Merkezi

Merkezi İzleme ve Kontrol Sistemi, sahadan gelen tüm verilerin operatörlerin takip edebileceği ve yorumlayabileceği şekilde ekranlara yansıtılmasını sağlamaktadır. Merkez sayesinde geniş bir alana yayılmış organizasyonların tek merkezden detaylı yönetimi mümkün kılınmaktadır.