Akıllı Belediyecilik


Mevzuat Bilgi Bankası (MEVBANK),Veri Merkezi Donanım Altyapısı (VMDA),Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS),Kurumsal İçerik ve Doküman Yönetim Sistemi (KİDYS),Portal Temelli Intranet Uygulama Sunucusu (PTIUS) gibi hizmetlerin hepsi Akıllı Belediyecilik uygulamamız içindedir.

Türkiye'de köyden kente göç devam etmektedir. SAMPAŞ; kentler lehine oluşan bu sayısal artışın nitelik olarak da pekiştirilmesinin, ülkemizin kalkınması adına öncelliklerimiz arasında yer alması gerektiğine inanmaktadır.

Kentlerimizin marka değerlerinin yükseltilmesi; ekonomik, kültürel ve sosyal problemlerin azaltılması ve iyileştirilmesi; vatandaş odaklı yönetim anlayışının yaygınlaşması – kentlerimizdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin küresel boyutta kalkınması adına büyük önem taşımaktadır.

SAMPAŞ, “Akıllı Belediyecilik” çözümü ile belediyelerimize vatandaş odaklı, tamamıyla bütünleşik, basit, yönetilebilir ve güvenli kent bilgi sistemleri sağlayarak; yaşam kalitesi yüksek, kendi kendine yetebilen “akıllı” marka kentler yaratma sürecini her geçen gün geliştirmektedir.

Bütünleştirme, Yönetişim ve Sosyal Ağ temelleri üzerine kurulu olan platform; vatandaşlara bağlı oldukları belediyeye farklı kanallardan erişim ortamı sunarken belediye yöneticilerine gerçek zamanlı, daha iyi karar alma imkanı sağlamaktadır.

Ön Yatırım Maliyeti Gerektirmez

Belediyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm bilgi teknolojileri uygulamalarını konsolide eden, süreç ve servis odaklı kurumsal entegrasyon altyapısı ile rakipsiz bir iş platformu olan "Akıllı Kutu – Akıllı Belediyecilik", e-devlet sistemleri ile uyumlu yazılımları içermekte ve - ilk yatırım maliyeti olmaksızın- belediyelerimizin bilgi teknolojisi gereksinimlerini karşılamaktadır.

Gerekli Tüm Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Aynı Paket İçerisinde Sunulmuştur

Veri tabanı yönetim sistemi, içerik yönetim sistemi, servis odaklı kurumsal entegrasyon altyapısı, yönetim bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemi, mobil belediyecilik gibi uygulamaları konsolide eden Akıllı Kutu-Akıllı Belediyecilik; donanım altyapısının, sunucuların, depolama ünitelerinin, güvenilir ve ölçeklenebilir yazılım bileşenlerinin yer aldığı kapsamlı bir paket çözüm sunmaktadır.

Belediye Yöneticilerine Gerçek Zamanlı Etkili Karar Verebilme İmkanı Sağlar

Bütünleştirme, Yönetişim ve Sosyal Ağ temelleri üzerine kurulu olan platform; vatandaşlara bağlı oldukları belediyeye farklı kanallardan erişim ortamı sunarken belediye yöneticilerine gerçek zamanlı, daha iyi karar alma imkanı sağlamaktadır.

Mevzuat Bilgi Bankası (MEVBANK)

MEVBANK, belediye çalışanlarının, günlük iş süreçleriyle ilgili en güncel mevzuatı hızlı ve kolay bir şekilde takip etmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Veri Merkezi Donanım Altyapısı (VMDA)

VMDA, tüm "Akıllı Belediyecilik" hizmetleri uygulamalarını çalıştıran fiziksel sunucuları, sanallaştırma altyapısını, çeşitli işletim sistemlerini (Unix, Linux, Windows), sunucu izleme platformunu ve depolama ünitelerini kapsar.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS)

VTYS, belediyelerin tüm verilerin ilişkisel bir model içerisinde yönetildiği bir sistemdir. (Oracle 11G)

Kurumsal İçerik ve Doküman Yönetim Sistemi (KİDYS)

KİDYS, belediyede oluşturulan ve yönetilen içerikleri tek bir merkezi elektronik havuzda toplayarak, ilgili içeriğin doğru kişiye, doğru zamanda ve doğru biçimde sunulmasını sağlarken, hızlı ve kolay doküman paylaşımı ile vatandaş memnuniyetinin artırır. Belediyelere veri ve doküman kaybolma riskinin en aza indirildiği kağıtsız bir çalışma ortamı sağlar.

Portal Temelli Intranet Uygulama Sunucusu (PTIUS)

PTIUS, belediye özelinde zengin sosyal uygulamalara sahip bir portal altyapısı üzerinde bir iç ağ oluşturarak çalışanların uygulamalara ve çözümlere bulundukları yerden ve tek nokta üzerinden erişiminin sağlar.

Tek Oturum Açma Altyapısı (TOA)

Belediye organizasyon şemasının yansıtıldığı, "Kimlik Yönetimi" uygulamalarını "Tek Oturum Açma" altyapısıyla birleştiren ve aynı sistem üzerinden yöneten altyapıdır.

Süreç Yönetimi Uygulama Sunucusu (SYUS)

Operasyon verimliliği ve iş görünürlüğü sağlayan "Süreç Yönetimi Uygulama Sunucusu", belediye işlerinin düşük maliyetle ve dinamik bir yolla yürütülmesine olanak sağlayan entegre bir "Süreç Yönetim Motorudur".

Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamaları

Gelirler Yönetimi, Vatandaş İlişkileri Yönetimi (CRM), Muhasebe ve Finans Yönetimi, Satın Alma, Abone Yönetimi ve İdari İşler gibi belediyelerin ve ilgili birimlerin temel iş süreçlerini içeren uygulamalar bütünüdür.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

CBS Sistemi yasa ve yönetmeliklere uygun kullanıcı ihtiyaçlarına göre tanımlanmış nitelik ve katman alternatifleriyle Tematik Harita Üretimi, Grafik & Text Bilgiye Erişim, Topoloji, 3 Boyutlu Modelleme ve Raster Veri Transformasyonu gibi hizmetler sunarken büyüteç, sorgulama ve sihirbaz fonksiyonları ile oldukça kullanışlı bir sistemdir.

Bunlara ek olarak haritacılık uygulamaları ile "Araç Takip Sistemi" gibi modüller ile filolarınızı sayısal haritalar üzerinden takip edebilir, yönlendirebilir ve etkin bir şekilde denetleyebilirsiniz. Sistem sayesinde araçlarınızın anlık konum bilgisine erişilebilir, belirlenen rotanın dışına çıkıp çıkmadıklarını kontrol edebilir ve konuyla ilgili sistemden kapsamlı bir rapor alabilirsiniz.

Kurumsal Entegrasyon Altyapısı

Kamu kurumlarının web servisleri (KPS, UAVT, TAKBİS, Medula, vb.), dış kurumların web servisleri (Online Tahsilat, Mevzuat Bankası, vb.) ve "Akıllı Belediyecilik" servisleri arasındaki iletişim ve entegrasyon altyapısının sağlanması ve yönetilmesi hizmetidir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

EBYS; belediyelerde oluşturulan dokümantasyon içerisinden, kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgeleri ayıklayan; ilgili belgelerin içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyarak bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yöneten sistemdir.

İş Zekası

"İş Zekası" hizmeti, kurumsal iş zekası ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik veri ambarları oluşturulması ile gerçek zamanlı yönetim konsolları (Dashboard) ve yüksek performanslı raporlama imkanlar katme değerler sunarken, belediyelere kurumsal performanslarını ve vatandaş odaklı hizmet kalitelerini ölçerek karar verme imkanı sağlar.

e- Belediye

Vatandaşların belediyeye günün her anında, bulundukları her noktadan ulaşabilmelerini, çeşitli başvuru, takip, bildirim, sorgulama, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağlar.

M-Belediye Uygulamaları (iPhone, Android, Windows Mobile)

Belediye-vatandaş ilişkilerini yepyeni bir platforma taşıyan uygulamalar ile vatandaşın belediyeye günün her anında, bulunduğu her noktadan mobil cihazlar aracılığıyla ulaşabilmesi; başvuru, takip, sorgulama, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmesi sağlanır.

Bir diğer yandan m-Belediye uygulamaları ile belediyelerin her türlü görsel ve işitsel duyurusu vatandaşlara direkt olarak ulaştırılabilmekte ve bu sayede vatandaşların belediye hizmetleri hakkındaki farkındalık oranı artmaktadır.

SMS Belediyeciliği

Belediyeler SMS Belediyeciliği ile "Gönderen" kısmında ilgili belediyenin isminin görüntülendiği mesajlar aracılığıyla aynı anda binlerce vatandaş ile kolayca iletişime geçebilir, çeşitli belediye hizmetlerine interaktif uygulamalar ile yönlendirme yapılması hizmetinden faydalanabilirler. SMS Belediyeciliği altyapısı üzerinden; belediyeye yapılan istek, şikayet ve çeşitli başvuru sonuçları (Sosyal Etkinlik, Sosyal Yardım, vb.) gibi vatandaşlara geri bildirimde bulunulması gereken durumlarda herhangi bir başvuru sonucu SMS yolu ile ilgili kişiye iletilebilmektedir.

Stratejik Planlama

"Strateji Planlama" hizmeti sayesinde, 5018 sayılı kanun ve bu kanunla ilişkili olarak çıkarılmış kılavuz ve yönetmeliklere göre hazırlanması gereken "Uzun Vadeli Stratejik Plan", "Yıllık Performans Programı" ve "Faaliyet Raporları" takibi yapılır.

Yönetim Bilgi Sistemi ile entegre çalışan Stratejik Planlama Uygulaması, performansını ölçmek üzere gerekli bilginin düzenli olarak toplanması, analiz edilmesi ve raporlanmasını sağlar. Performansa dayalı karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere toplanan bilginin nitel, nicel ve görsel olarak değerlendirilmesine imkan tanır.

Mobil Belediyecilik Uygulamaları

Mobil Belediyecilik Uygulamalar, sahada vatandaş ile yüz yüze gerçekleştirilen işlemler sırasında kent bilgi sistemi altyapısıyla çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim kurarak, mobil cihazlar üzerinden tahsilat, Kabahatler Kanunu gereği işlemler, ruhsat denetleme, işyeri ve sanayi envanteri sorgulama gibi işlerin anında yerinden yürütülmesini mümkün kılmaktadırlar.

Kent Rehberi

Kent Rehberi ile belediyeler artık vatandaşlara, ihtiyaç duydukları idari adres, mülki adres, imar planı gibi önemli yer bilgilerini harita destekli olarak web tabanlı platformda internet üzerinden sunabilmekte; onların bu bilgiler üzerinden çeşitli sorgulamalar yapmalarına imkan vermektedir.

E-İmar

E-İmar ile vatandaşların ihtiyaç duydukları imar planı bilgileri harita destekli olarak, web tabanlı platformda internet üzerinden sunulmakta; onların bu bilgiler üzerinden çeşitli sorgulamalar yapmaları sağlanmaktadır. Sistem üzerinden ada, pafta, parsele göre aramalar gerçekleştirerek, elektronik ortamda imar durumu belgeleri PDF dosya formatında hazırlanabilmektedir.

E-Mezarlık

E-Mezarlık; belediye sınırları içerisinde yer alan mezarlıkları web üzerinden harita destekli bir şekilde sunmaktadır. Uygulama üzerinden mezarlık özelinde mefta ve yer bilgisi sorgulama gibi çeşitli işlemler yapılabilmektedir.

Elektronik İmza ve Mobil İmza Altyapısı

5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu" ve ilgili yasal mevzuat, güvenli elektronik imza ile ıslak imza niteliğinde işlem yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sistem üzerinde vatandaşların kimlikleri elektronik olarak doğrulanmakta, ıslak imza kullanımı ile eşdeğer işlem yapabilmeleri imkan sağlanmaktadır. "Mobil İmza" altyapısı ile "Elektronik İmza" mobil ortamda kullanılabilmekte ve vatandaşlar tüm interaktif ve süreç tabanlı işlemlerini cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.