Akıllı Ova Sulama


Proje sulama birliklerinin MIS ve GIS altyapısını merkezi bir veritabanında oluşturmak ve karar destek mekanizmalarını daha verimli çalışabilir noktaya çekmeyi hedefler.

SAMPAŞ olarak temel vizyonumuz Türkiye’de sulama birliklerinin süreç ve ihtiyaçlarını, yazılım otomasyon sistemi özelinde değerlendirerek ve bu konuyla ilgili kapsamlı bir analiz çalışması yaparak, mevcut ve yeni kurulacak sulama birliklerinin iyileştirilmesi, veriminin arttırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için neler yapılması gerektiğini tespit etmektir.

Bu kapsamda sulama birliklerinin sözel verilerini de kullanarak coğrafi tabanlı bir yazılım otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Bu otomasyon sistemi iş zekası çözümleri ve mobil saha uygulamaları ile de desteklenerek karar destek mekanizmalarının daha etkin ve hızlı çalışmasını sağlamaktadır.

Bu yazılım otomasyon sistemi ayrıca mekanik cihazlar ile entegrasyonu sağlayarak uzaktan kapak yönetimini de sisteme dahil edilmiş ve personel verimini arttıracak altyapıyı sulama birliklerine sunar hale getirilmiştir.

Sulamanın anlık olarak izlenmesi, Kanal kapak sistemlerinin uzaktan yönetimi, Sulama yapılan ve yapılmayan parsellerin analizini en doğru biçimde yapabilmek.

Proje Hedeleri:
 • Coğrafi Bilgi Sistemini oluşturabilecek işletme haritalarının çıkarılması
 • Plansız ve verimsiz su dağıtımının önüne geçilmesi ve sulamanın planlanabilmesi
 • Sulama mevsiminden önce sulama alanı su ihtiyacının belirlenebilmesi ve kaynak ile karşılaştırılarak planlı su dağıtım listelerinin çıkarılabilmesi
 • Aynı su miktarı ile daha fazla verim alınabilme için analizler yapılabilmesi
 • Topraktaki nem ve bitki su ihtiyaçlarının alınabilmesi ve analiz edilebilmesi
 • Sulama oranlarının ve veriminin arttırılması
 • Bitki deseni analizi yapılması
 • Gübre ve ilaç analizlerinin yapılması
 • Kanal kapak sistemlerine uzaktan erişim sağlanması
 • Sulama işleminin analiz uygulamaları üzerinden anlık olarak izlenebilmesi
 • Sulama alanında kullanılan ilaç ve gübre analizlerinin yapılabilmesi
 • Karar destek mekanizmalarının çalıştırılması için coğrafi ve grafik analizlerin yapılabilmesi
Sulama Birlikleri Açısından Proje Kazanımları:
 • Sulamanın anlık olarak izlenmesi
 • Kanal kapak sistemlerinin uzaktan yönetimi
 • Sulama yapılan ve yapılmayan parsellerin analizi
 • Sulama oranı istatistiklerinin çıkarılması
 • Yıllara göre sulama yapılan ve bırakılan su miktarı analizleri
 • DSI’den talep edilecek yıllık su miktarının,  önceki yıl analizleri baz alınarak yapılması
 • Ekim oranları ve türü analizi
 • Hasat ve verim analizleri yapılarak, verimliliğin arttırılması için çiftçilere danışmanlık yapılması
 • İlaç ve gübre analizleri
 • İlaç ve gübrelerin verime etki analizleri

Proje sulama birliklerinin MIS ve GIS altyapısını merkezi bir veritabanında oluşturmak ve karar destek mekanizmalarını daha verimli çalışabilir noktaya çekmeyi hedefler.

MIS ve GIS altyapsının oluşturulması ile sulama beyanlarının yönetimi, işletme haritalarının çıkarılması, sahada yapılan kapak açma kapama işlemleri ile birlikte farklı analizlerin tek bir arayüz üzerinden görüntülenmesini hedeflemektedir.

MIS ve GIS altyapısının entegre çalışması sağlanarak parsel bazında yönetim sistemi oluşturulacak ve her parsel için beyanlar analiz edilerek beyan kaçaklarının ve sulama işlemleri ile ilgili kaçakların kontrol altına alınması sağlanacaktır. Bu altyapı kurgulandıktan sonra sulama birliklerinin kapak sistemlerinin uzaktan yönetimi ile sulama işlemlerinin sulama işletme maliyetlerinin azaltılmasını hedeflemektedir.

Proje bileşenleri bölümüne aşağıdaki şekilde –belki farklı bir resim üretilebilir- bileşenleri gösteren bir şekil eklenebilir.

Yönetim Bilgi Sistemi Bileşenleri
 • SİSTEM YÖNETİCİ İŞLEMLERİ PROGRAMI
 • ANALİTİK BÜTÇE VE MUHASEBE SİSTEMİ PROGRAMI
 • GENEL TAHAKKUK VE TAHSİLAT PROGRAMI
 • GENEL YAZIŞMA SİSTEMİ PROGRAMI
 • MECLİS KARARLARI PROGRAMI
 • ORTAK SİCİL PROGRAMI
 • SATINALMA VE TAŞINIR MAL SİSTEMİ PROGRAMI
 • İŞÇİ PERSONEL ÖZLÜK TAKİBİ PROGRAMI
 • NUMARATAJ (BİLGİ SİSTEMİ) PROGRAMI
 • SULAMA BEYAN PROGRAMI
Coğrafi Veri Üretim Uygulaması
 • Akıllandırılmış Veri Üretimi İşlemleri
 • Parsel sorgulama İşlemleri
 • Parsel Veri Üretimi İşlemleri
 • Kanal Veri Üretimi İşlemleri
 • Kapak Veri Üretimi İşlemleri
 • Kuyu Veri Üretimi İşlemleri
 • Yol Veri Üretimi İşlemleri
 • İdari Sınır Haritalarının Üretimi İşlemleri
 • Uydu görüntülerinin Altlık Olarak Kullanımı
Coğrafi Veri Destekli Analiz Uygulaması
 • Beyan Veren Parsel Analizi
 • Sulanan-Sulanmayan Parsel Analizi
 • Anlık Olarak Sulanan Parsel Analizi
 • Kiracı-Malik Analizi
 • Arazi Sınıfları Analizi
 • Sulama Tipleri Analizi
 • Anlık Açık-Kapalı Kapak Analizi
 • Anlık Kanal Su Bulundurma Analizi
 • Kullanılan İlaç ve Gübre Analizleri
 • Ekim-Hasat Analizi
 • Ekim Yapmayan Parsel Analizi
 • Bitki deseni analizi
 • Dönem Sonunda Verilen Su Miktarı Analizi
Mobil Sulama Beyan Uygulaması
 • Beyan Alma İşlemleri
 • Sicil Bilgileri Sorgulama İşlemleri
 • Parsel Bilgileri Sorgulama İşlemleri
 • Sulama Bilgisi İşlemleri
 • Kapak Durum Sorgulama İşlemleri
 • Kapak Açma Kapama Bilgileri Girişi
 • İlaç ve Gübre Bilgileri Girişi
 • Ekim-Hasat Bilgileri Girişi
Yönetici Karar Destek Uygulaması
 • Karar destek faaliyetlerini hızlandıracak raporların alınması
Kapak Sistemleri Uzaktan Yönetimi

Bu proje, tarımsal amaçlı kullanılan bölgelerdeki sulama sahalarında konuma dayalı bilgilerin (parsel büyüklükleri, arazi sınıfları, bitki deseni, sulama şebekesi, sulama kanal bilgileri, ürün bilgileri, sulama bilgileri) ve tarımsal faaliyet gösteren kişi, kurum ve bunlara bağlı sözel verilerin bilgisayar ortamına girilmesi, girilen bu verilerin analizlerinin yapılması ve elde edilen sonuçlara göre sulama suyu miktarının az olduğu dönemlerde suyun en ekonomik şekilde kullanılmasının planlanması amaçlanmaktadır. Bu projede sadece sözel veri yönetimi değil coğrafi verilerin entegrasyonu da sözkonusudur. Sözel ve coğrafi analizlerin ve değerlendirmelerin farklı amaçlar için gerçekleştirilebileceği bir ortam oluşturularak kullanıcıların stratejik kararlar alabileceği bir projedir.

Ayrıca bu otomasyon sistemi ile sulama bölgesindeki su seviye bilgilerinin okunması ve analiz edilmesi, sulama kapaklarının bu veriler doğrultusunda yönetimi sözkonusu olacaktır. Sahada yapılan tüm çalışmaların mobil cihazlar ile anlık olarak merkezdeki verilere güncelenmesi ve mobil cihaz kullanıcılarına görev atama çalışmaları yapılabilecektir. Mevcut tüm bu işlemlerin bir merkezden izlenmesi ve kontrol edilmesinin sağlanmasıda koordinasyonu sağlayan merkez çalışanlarının işlerini daha hızlı ve efektif yapmalarını sağlayacaktır.

Sulama bölgesinde anlık olarak coğrafi veri üzerinden sulanan alanlar, sulanmayan alanlar, su taşıyan kanallar, anlık olarak açık olan kapaklar, sahadaki personelin anlık olarak hangi coğrafi konumda olduğunu gösteren web tabanlı haritalar ile personel, sulama, kapak ve kanal yönetimini kolaylaştırmak ve zamanı ve suyu daha uygun kullanmaktır.