Akos Mobil


IOS,Android,Windows işletim sistemli telefon ve tablet PC’lere özel mobil uygulamalar ile belediyelerin operasyonel verilerinin anlık olarak sahada kullanımı ile hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi ve verimin arttırılması sağlanmaktadır.

Günümüzde mobil teknolojilerinin geldiği nokta ve mobil uygulama kullanımının son derece yaygın olması, vatandaşlara bulundukları her noktadan kendi mobil cihazları vasıtası ile gelişmiş fonksiyonel ve görsel uygulamalar sunma imkanı doğurmuştur.

Mobil belediyecilik uygulamaları ile belediye ve vatandaş arasındaki etkileşim ve hizmet hızının arttırılması sağlanmıştır.

IOS,Android,Windows işletim sistemli telefon ve tablet PC’lere özel mobil uygulamalar ile belediyelerin operasyonel verilerinin anlık olarak sahada kullanımı ile hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi ve verimin arttırılması sağlanmaktadır.

Operasyonel uygulamalara gelen son bilgilerin anlık olarak kullanıcıların mobil cihazlarlarında ekrana anlık kısa mesaj olarak iletilmesi ve dinamik içeriklere uygulama tarafından erişilebilmesi sağlanmaktadır.

AKOS Mobil Belediye ile vatandaşlar Belediyeyi mobil cihazlarında taşınmaktadır. İnternet ile mobil uygulama yeteneklerinin birleştirilmesi ile vatandaşların belediyeye günün her anında, bulunduğu her noktadan konumsal bazlı ulaşabilmesi, başvuru, takip, sorgulama, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmesi belediye-vatandaş etkileşimini yeni bir platforma taşıma olanağı sağlamaktadır.

Belediyenin her türlü görsel ve işitsel duyurularını, bilgilendirme mesajlarını vatandaşlara direkt olarak ulaştırabilmesi, katılımcı belediyeciliği öne çıkararak, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili canlı anketler düzenleyebilmesi, E-Devlet konseptinde belediyecilik anlayışına yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Bu sayede vatandaşların belediye hizmetleri hakkındaki farkındalık oranı yükseltmektedir.

Mobil Cep Başkan,Mobil Cep Vatandaş,Mobil Numarataj,Mobil İşyeri Ruhsat,Mobil Kabahatler,Mobil Gelirler,Mobil İstek Şikayet,Mobil Ekip Yönetimi,Mobil İmar Bilgileri gibi hizmetler artık hep yanıbaşınızda.

Mobil Cep Başkan

Mobil cep başkan uygulaması ile online tahsilatların izlenmesi,şikayetlerin ve saha denetim ekiplerinin takibi, bina sakini bilgilerinin dökümü gibi işlemleri sağlanmaktadır.

Mobil Cep Vatandaş

Mobil cep vatandaş uygulaması vatandaşa yönelik tüm bilgilendirme hizmetlerini sunmaktadır. Haberler, duyurular, etkinlikler, kent rehberi ve e-belediye hizmetleri gibi servisler ile sağlamaktadır.

Mobil Numarataj

Mobil numarata uygulaması belediyelerin mekana dayalı adres bilgilerinin mobil ortamda yönetimini sağlamaktadır. Belediye sınırları içindeki numarataj tabanlı adres bilgilerine saha çalışmalarında daha kolay ulaşılabilme imkanı ve bu bilgilerin güncellenerek, belediye envanterine güncellenmesini sağlanmaktadır.

Mobil İşyeri Ruhsat

Mobil işyeri ruhsat uygulaması ruhsat denetim ekiplerinin denetlediği işletmelere ait ruhsat bilgilerinin sahada sorgulanması, denetim sonuçlarının sisteme sahada girilmesi ve sistemden alınacak çıktıların sahada alınabilmesine imkan vermektedir.

Ruhsat denetim ekipleri, denetim sırasında işletmeye ait doğru ve güncel bilgilere ulaşamaması gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Mobil Kabahatler

Mobil kabahatler uygulaması ile belediye görevlileri tarafından sahada Kabahatler Kanunu gereği uygunsuzluk tespit edildiğinde gerekli idari yaptırım tutanağının ve ceza tahsilatının mobil uygulama aracılığı ile online olarak yapılması sağlanmaktadır.

İdari Yaptırım Karar Tutanağının hızlı ve pratik bir şekilde düzenlenmesi, online tahsilatlarla belediyenin tahsilat takibinin güçlendirilmesi, vatandaşların ödeme için vezneye kadar gitmekten dolayı oluşan zaman kaybını engellenmesi sağlanmaktadır.

Mobil Gelirler

Mobil gelirler uygulaması ile beyan adresine ve sicil bilgilerine göre beyan sorgulama, yeni beyan kaydı oluşturma , otomatik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Mobil İstek Şikayet

Mobil istek şikayet uygulaması ile belediyeye gelen istek şikayetlerin sahada yetkili personellere görüntülenebilmesi ve personel tarafından şikayetle ilgili işlemlerin yapılmasından sonra sahada şikayetle ilgili sonuç fotoğrafının çekilerek kapatılabilmesi sağlanmaktadır.

Mobil Ekip Yönetimi

Sahada görev yapan belediye ekiplerine görev atamalarının yapılması ve belediye ekiplerinde sahadan anlık kontrol formlarının doldurulması ve gerekli belge ve içeriklerin sorgulanması, erişilmesi ve değiştirilmesi , sahada anlık kontrollerinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Mobil İmar Bilgileri

Mobil imar bilgileri uygulaması ile binalara ilişkin imar durumlarının görüntülenmesi, bina resimlerinin, binaya ilişkin evrakların görüntülenmesi ve binaya ilişkin işlemlerin ve kontrollerin yapılması sağlanmaktadır.