AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi)


AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) e-Türkiye sürecinde - yasa, yönetmelik ve standartları baz alarak – uygar bir kent yapısı oluşturulmasına destek vermek için hazırlanmış bir bilişim projesidir.

AKOS projesi kentliyle bütünleşen; vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden; önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen; bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayan; şeffaf, katılımcı, üretken belediyeciliği öne çıkarmaktır.

AKOS Nedir?

AKOS platformu Türkiye’nin en gelişmiş modern kent bilgi sistemi yazılımlarını içinde barındırmaktadır. Platform; kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntem ve standartlar dahilinde toplanması, güvenli bir veritabanına titizlikle aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin belediye süreç ve ihtiyaçlarına paralel olarak belirlenmesi, yönetilmesi ve doğru analizlerin yapılarak belediye ve kamu kuruluşlarının tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve idari hizmetlerini en iyi şekilde vatandaşa sunmalarını sağlama amacı gütmektedir.

AKOS projesi kentliyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayan, şeffaf, katılımcı, üretken belediyeciliği öne çıkaran bir projedir.

SAMPAŞ, AKOS projesi çerçevesinde gerçekleştirilen modern kent bilgi sistemi uygulamaları ile bugüne kadar 30'un üzerinde ödüle layık görülmüştür.