eEnviPer (ICT-PSP)


Platformun mimarisi kamu kurumlarına yeni hizmetler yaratma ve mevcut prosedürleri paylaşıma açma imkanı da sunmak üzere tasarlanmaktadır.

Proje Websitesi

Kamu tarafında; vatandaş ve ticari kurumlara çevre lisansı verme prosedürleri konusunda sistem entegrasyonu sağlayacak, kurumlara iş süreçlerini modelleme ve uygulamada destek olacak bir sistem ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu ihtiyacı karşılama amacı ile eEnviPer projesi temel operasyonel işleri bir platform üzerinde toplama ve bu hizmetleri vatandaşlara e-servis olarak açmayı mümkün kılmayı amaçlamaktadır. Bir diğer yandan platformun mimarisi kamu kurumlarına yeni hizmetler yaratma ve mevcut prosedürleri paylaşıma açma imkanı da sunmak üzere tasarlanmaktadır.

Projenin son aşamasında kurumlara, kuruluşlara, danışmanlık şirketlerine ve sivil toplum örgütlerine, çevre ile alakalı değişik seviyelerde izin ve yetki dağıtımı yapma yeteneklerine sahip dijital servisler sunulması planlanmaktadır. 4.13 milyon Euro bütçeli eEnviPer (ICT-PSP) projesi 31 Mart 2014’te bitirildi.