Başkan'ın Mesajı


Türkiye’de - özellikle son otuz yıldır - köyden kente göç hızlanarak devam etmektedir. Kentte yaşayanların sayısı, köyde yaşayanların sayısını aşmıştır. SAMPAŞ; kentler lehine oluşan bu sayısal artışın nitelik olarak da pekiştirilmesinin, ülkemizin kalkınması açısından yaşamsal bir önem taşıdığına inanmaktadır. Kentlerimizin marka değerlerinin yükseltilmesi; ekonomik, kültürel ve sosyal problemlerin azaltılması ve iyileştirilmesi; insan odaklı yönetim anlayışının yaygınlaşması - kentlilerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin küresel boyutta kalkınması adına büyük önem taşımaktadır.

Bu anlamda SAMPAŞ; ulusal ve uluslararası pazarlarda yerel yönetimlere en yüksek teknolojiyi ve en verimli çözümleri sunmak için çalışanları, tedarikçileri ve iş ortakları ile takım ruhu içinde çalışmaktadır.

SAMPAŞ olarak ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçerek uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmak önceliklerimiz arasındadır.

Kurulduğu yıldan bugüne sektörde öncü ve yönlendirici bir kuruluş olmayı kendine ilke edinmiş olan SAMPAŞ; çalışanları, müşterileri ve iş ortakları nezdinde dürüst, güvenilir ve saygın bir kuruluş olarak kalmaya devam edecektir.

Şekip KARAKAYA