Belediye Gelir Yönetim Sistemi


Belediye Gelir Yönetim Sistemi, Türkiye genelinde belediyelerimizin gelirlerini artırmayı ve bu sayede vatandaşa yansıyan hizmetlerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Belediye Gelir Yönetim Sistemi, belediyelerin alacakları üzerinden analiz ve araştırmalar yaparak tahakkuku hesaplayan ve arttıran, ek bilgilendirme ve teşvik yöntemleri ile mükellefi ödemeye yönlendiren profesyonel hizmetler bütünüdür.

Belediye Gelir Yönetim Sistemi, Türkiye genelinde belediyelerimizin gelirlerini artırmayı ve bu sayede vatandaşa yansıyan hizmetlerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Belediye Gelir Yönetim Sistemi, operasyonel Yük ve Maliyetleri Azaltır,Tahakkuk ve Tahsilatları Artırır

Operasyonel Yük ve Maliyetleri Azaltır
Tahakkuk ve Tahsilatları Artırır
Hizmetlerle İlgili Geri Besleme Sağlar
Kaliteli Hizmet İle Vatandaş Memnuniyetini Artırır

Sistem üzerinde vergi, kira ve harç borcu olan mükellefler borçlarını ödemedikleri takdirde tespit edilmekte ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını takiben tahsilata yönlendirilmektedirler.

Tahakkuk Artırımı

Akıllı ve otomatik sistemler ve uzman kadromuz sayesinde belediyelerimizin tahakkuk kalemleri ve miktarları Coğrafi Bilgi Sisteminde bulunan doğru bilgilerle güncellenmektedir. Sistem üzerinde vergi, kira ve harç borcu olan mükellefler borçlarını ödemedikleri takdirde tespit edilmekte ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını takiben tahsilata yönlendirilmektedirler.

Mükellef Bilgileri Araştırması

Mükellef Bilgileri Araştırması; kişilerin nüfus ve kütük bilgilerinin, güncel adres ve telefon kayıtlarının, SGK ve Ticaret Odası kayıtlarının tahakkuk artırımı süreçlerinde kullanılmak üzere ilgili makamlardan temin edilmesi ve modellenmesi işlerini kapsamaktadır.

Profesyonel Çağrı Merkezi Hizmetleri

SAMPAŞ, Profesyonel Çağrı Merkezi Hizmetleri ile belediyelerimiz için geciken borçların tahsilata dönüşmesi hususunda zamanında aramalarla sürece müdahale edebilmekte, varsa taksit hatırlatma aramalarını gerçekleştirmekte ve teklif yenileme, yasalara uygun şekilde indirim, araştırma gibi vatandaşlarla birebir temas kurulması gereken konularda iletişimin yürütülmesini sağlamaktadırlar.