SAMPAŞ'lı Olmak


Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşımla hareket eden İnsan Kaynakları departmanımız firmamızın stratejik kararlarında her daim etkin olmuş ve olmaktadır.

SAMPAŞ – doğru insan kaynakları politikaları uygulayarak - Türkiye genelinde 500ün üzerinde çalışanı ile kaliteli hizmet anlayışını, yenilikçi düşünceyi ve müşteri odaklı yaklaşımı bir araya getirmiş ve şirket içerisinde eşsiz bir sinerji yaratmayı başarmıştır.

Bu anlamda SAMPAŞ her zaman gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğunun bilincinde bir şirket olmuş ve İnsan Kaynakları departmanını organizasyon yapısı içerisinde stratejik bir noktaya yerleştirmiştir. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşımla hareket eden İnsan Kaynakları departmanımız firmamızın stratejik kararlarında her daim etkin olmuş ve olmaktadır.

Vizyonumuz

Motivasyonu yüksek çalışanları ile performansı yüksek bir organizasyon yaratmak.

Politikamız

  • SAMPAŞ hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızı, potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve şirketimizin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayabilecekleri görevlerde değerlendirmek,
  • Tüm çalışanlarımızı düzenli olarak çalıştıkları birimlerin hedefleri ve şirketin kendilerinden beklentileri ile ilgili bilgilendirerek, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak,
  • Kişisel beceri ve bireysel performans değerlendirmelerini objektif ve adil bir yaklaşımla her pozisyonun gerektirdiği nitelikler çerçevesinde gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını SAMPAŞ AKADEMİ çatısı altında sunmak,
  • Tüm çalışanlarımızın birbirine güvendiği, saygı duyduğu, üretici, adil ve saygın bir çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak,
  • Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak verimli çalışan ve motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturmak.