Sampaş Bilişim İnovasyonu


Ürün, hizmet, marka, iş süreçleri ve teknoloji kullanımına yönelik inovasyon çalışmalarını özendirmenin ve bu çalışmalardan en yüksek verimin alınmasının azami önem taşıdığı günümüzde, SAMPAŞ kurum içerisinde yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik eden bir ortam oluşması için sürekli çalışmaktadır. Bu anlamda SAMPAŞ, pazarda lider konumunu koruyabilmenin anlamlı inovasyonla mümkün olduğunun bilincindedir.

SAMPAŞ’ın kurumsal değerleri arasında büyük öneme sahip “yenilikçilik” yaklaşımı, zamanla şirket içerisinde yönetilen ve ölçülebilen bir kültüre dönüştürülmüştür. Bu yaklaşım sayesinde, kurum olarak değerini ve sürdürülebilir rekabet gücünü artırmayı amaçlayan SAMPAŞ, 2000 yılı itibariyle AR-GE yatırımlarını arttırmıştır.

Ön araştırma ve fizibilite analizlerine dayanmayan üretim faaliyetleri- özellikle Bilişim Sektöründe - başarılı olamamaktadır. Bu anlamda 2002 yılında kuvvetli bir teknik temel üzerine kurulan SAMPAŞ ARGE Merkezi ile yenilikçi ürünlerin yaratılması ve olgunlaştırılması için en uygun şartlar ve ortam yaratılmaya çalışılmıştır.

SAMPAŞ ARGE Merkezi birçok açıdan yüksek tabanlı teknolojik altyapıların geliştirilmesinde büyük stratejik öneme sahiptir. Sahip olduğu uluslararası standartlar bugüne kadar çeşitli önemli küresel işbirliklerinin geliştirilmesine olanak sağlamış ve bu sayede 30’dan fazla iş ortağı ile oluşturulan sinerji, yeni ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. 30 yılı aşkın bir zamandır SAMPAŞ’ın sektörde edindiği tecrübe ve birikim, yakın zamanda AR-GE Merkezimize CMMI seviye 3 sertifikası kazandırmıştır.

Ürün, hizmet, marka, iş süreçleri ve teknoloji kullanımına yönelik inovasyon çalışmalarını özendirmenin ve bu çalışmalardan en yüksek verimin alınmasının azami önem taşıdığı günümüzde, SAMPAŞ kurum içerisinde yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik eden bir ortam oluşması için sürekli çalışmaktadır. Bu anlamda SAMPAŞ, pazarda lider konumunu koruyabilmenin anlamlı inovasyonla mümkün olduğunun bilincindedir.

SAMPAŞ bu çalışmalar çerçevesinde hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı birçok AR-GE projesinde yer almaktadır.

SAMPAŞ AR-GE Projeleri

Farklı uzmanlıklara sahip mühendislerden oluşan SAMPAŞ ARGE Merkezinde günümüz kentlerinin pek çok karakteristik sorununu çözmek için sürekli projeler üretilmektedir.

SAMPAŞ AR-GE Merkezinde üretilen projelerin bazıları Avrupa Birliği ve TÜBİTAK kurumları; ICT PSP, ITEA ve CELTIC PLUS programları kapsamında resmi olarak desteklenmektedir.

Ulusal AR-GE Projelerimiz

Uluslararası AR-GE Projelerimiz