Sampaş Bilişim Kalite Politikası


SERVİS YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Tüm yasal düzenlemeler çerçevesinde ISO/IEC 20000’in gerekliliklerine uyum sağlayan bir yönetim sistemi kurulması, Sampaş A.Ş çalışanlarının bu hedef doğrultusunda gerekli eğitimleri alarak bilinçlendirilmeleri, kaliteli servis yönetim sistemlerini içselleştirmeleri, bu bakış açısını tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmak, müşteri talepleri ile sınırlı kalmadan müşteri ve iş ortaklarımıza yön veren IT servis sunumu sağlamaktır.

SAMPAŞ A.Ş IT Servislerini ve Müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirerek mükemmeli hedefler.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerinin belirlemek.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
 • Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

Bilginin güvenliğini sağlamak için bu politikayı destekleyen prosedür ve politikalar oluşturulmuştur.

SAMPAŞ A.Ş. ÜST YÖNETİMİ, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
 • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek,
 • Müşteri ihtiyaçlarının ötesine geçerek öncü ve yönlendirici bir kuruluş olmak
 • Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak
 • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak
 • En yüksek teknolojiyi takip ederek kalitenin sürekli iyileştirilmesini ve devamlılığını sağlamak
 • Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla takım ruhu içinde çalışarak, yerel yönetim sektöründe ulusal ve uluslararası pazarda marka olmaktır.

KYS’ni sağlamak için bu politikayı destekleyen prosedür ve politikalar oluşturulmuştur.

SAMPAŞ A.Ş. ÜST YÖNETİMİ, KYS ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.