Sampaş Bilişim Kalite Politikası


BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sürekli iyileştirme ilkesini temel alan “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” politikamız aşağıda ifade edilmiştir.

 • Faaliyetlerimizde ISO 27001 standardının şartlarına uymayı,
 • Bilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde, bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağı sağlamayı,

Başta ülkemizin olmak üzere, kentleri akıllı ve sürdürülebilir kentlere dönüştürmeyi kendine ilke edinen Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, müşteriler dahil tüm paydaşlarımız varlıklarının bilgi güvenliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Tüm çalışanlarımızın, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaklarına olan inancım tamdır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
 • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek,
 • Müşteri ihtiyaçlarının ötesine geçerek öncü ve yönlendirici bir kuruluş olmak
 • Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak
 • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak
 • En yüksek teknolojiyi takip ederek kalitenin sürekli iyileştirilmesini ve devamlılığını sağlamak
 • Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla takım ruhu içinde çalışarak, yerel yönetim sektöründe ulusal ve uluslararası pazarda marka olmaktır.

KYS’ni sağlamak için bu politikayı destekleyen prosedür ve politikalar oluşturulmuştur.

SAMPAŞ A.Ş. ÜST YÖNETİMİ, KYS ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

SERVİS YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Tüm yasal düzenlemeler çerçevesinde ISO/IEC 20000’in gerekliliklerine uyum sağlayan bir yönetim sistemi kurulması, Sampaş A.Ş çalışanlarının bu hedef doğrultusunda gerekli eğitimleri alarak bilinçlendirilmeleri, kaliteli servis yönetim sistemlerini içselleştirmeleri, bu bakış açısını tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmak, müşteri talepleri ile sınırlı kalmadan müşteri ve iş ortaklarımıza yön veren IT servis sunumu sağlamaktır.

SAMPAŞ A.Ş IT Servislerini ve Müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirerek mükemmeli hedefler.