SOAGIS kurumlar için varolan veya geliştirilmekte olan sistemlere bağımlılığı azaltmakta, varolan sistemlerin paylaşımı ve entegrasyon ile güncellenmesindeki yüksek maliyetleri düşürmektedir.

SOAGIS, coğrafi bilgiye ve analizlere ihtiyaç duyan kurumlar, uygulamalar ve süreçler arasında iletişimi ve veri paylaşımını mümkün kılan bir framework altlıktır.

SOAGIS, kurumların ve uygulamaların ihtiyaç duydukları coğrafi verilere erişmelerini sağlar ve gerekli mekansal fonksiyonaliteyi sunar. Sistem «Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı Altyapısı» paralelinde genişleyebilir. Servis odaklı oluşu ile öne çıkan SOAGIS, mekansal verinin her tür iş süreci ve uygulama içine gömülerek kullanılmasını mümkün kılan yeni nesil bir altyapı olarak da düşünülebilir.

SOAGIS ayrıca kurumlar için varolan veya geliştirilmekte olan sistemlere bağımlılığı azaltmakta, varolan sistemlerin paylaşımı ve entegrasyon ile güncellenmesindeki yüksek maliyetleri düşürmektedir. SOAGIS altlığının bir diğer avantajı ise kurumlar ve organizasyonlar için “Coğrafi Bilgi Sistemi” projelerinin maliyetlerini azaltmasıdır.

ŞİRKETLERİMİZ
Değerlerimizden ödün vermeksizin, gelişen ve değişen Dünya konjonktüründe, varlığımızı sürdürebilir kılmak, gücümüzü markalarımız ile sağlamlaştırmak adına bir çok alanda sizlere profesyonel ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz.
Sampaş Holding
Akıllı Kentler
Akıllı Şehirler
SNANO
KARENA
Sampaş Bilişim
EKD
Metapera