Sosyal Sorumluluk


SAMPAŞ doğal kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilincine sahip bir kurumdur. Bu anlamda doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillerin yaşam standartlarını garanti altına almak için 2007 yılında - insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konu başlıklarından oluşan - Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan SAMPAŞ, sözleşmenin ilkelerini şirketin temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

SAMPAŞ doğal kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilincine sahip bir kurumdur. Bu anlamda doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillerin yaşam standartlarını garanti altına almak için var olan ürün ve hizmet ailesine çevre dostu ürünleri entegre etmiş ve etmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

SAMPAŞ gereksiz kâğıt tüketimini engellemek amacıyla geliştirdiği Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile her yıl iç ve dış yazışmalar sonucu ortaya çıkan kağıt sarfiyatını engelleyerek, kurum içerisinden ülke geneline çevresel sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bir diğer yandan internet, telefon ve doküman yönetim sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda yürüttüğü şirket içi ve dışı rutin faaliyetler ile genel kırtasiye tüketimini minimize ederek, Türkiye’nin yeşil dünyasını korumaya katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki senelerde daha çok proje geliştirilmesi ve kurum içi süreçlere entegre edilmesi amaçlanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız çerçevesinde şirket bünyesinde kullanılan malzemelerin doğal kaynaklara geri dönüşümünün sağlanması ve her tür kurumsal faaliyet sırası veya sonucunda çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sosyal yükümlülüğümüzün önemli birer parçası olarak benimsenmiştir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact), eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından başlatılmış bir girişimdir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından 2000 yılından bu yana yaygınlaştırılmaya çalışılan Küresel İlkeler Sözleşmesi iş dünyasının gönüllü katılımıyla - sivil toplum kuruluşları ve yerel otoritelerle işbirliğine gidilerek- yerel kalkınmaya katkıda bulunacak projeleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 10 ilkeden oluşmaktadır. Bu on ilke insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konu başlıkları altındadır. Sözleşmenin ilkelerine uyum konusunda sarf edilen gayretler ve gerçekleştirilen projeler bir rapor aracılığı ile Birleşmiş Milletler’in web sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

SAMPAŞ 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış olup, sözleşmenin ilkelerini şirketin temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporunu indirmek için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu’nu okumak için gerekli Adobe Reader yazılımını indirmek için buraya tıklayınız.