AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR & DİRENÇLİ ŞEHİRLER
Akıllı şehirler, bilgi teknolojilerini kullanarak altyapıyı ve hizmetleri entegre eden şehirlerdir. Sensörler, veri analitiği ve iletişim teknolojileri sayesinde, trafik yönetimi, enerji verimliliği, güvenlik ve halk hizmetleri gibi alanlarda daha etkili ve hızlı çözümler üretebilirler.
Akıllı Şehir Operasyon Merkezi
Akıllı Şehir Operasyon Merkezi

Akıllı Şehir Operasyon Merkezi, bir şehirdeki çeşitli hizmetlerin, altyapıların ve güvenliğin yönetimini sağlamak amacıyla kullanılan bir merkezi kontrol noktasıdır. Bu merkez, bir dizi sensör ve diğer akıllı teknoloji kullanarak şehirdeki çeşitli sistemleri izler, analiz eder ve yönetir

Akıllı Şehir Operasyon Merkezi bir dizi önemli bileşeni içerir:

Veri Toplama Sistemleri: Şehir genelindeki sensörler, kameralar ve diğer cihazlar aracılığıyla çeşitli veri türlerini toplar. Bu veriler, trafik akışı, hava durumu, enerji tüketimi, çevresel koşullar ve güvenlikle ilgili diğer bilgileri içerir.

Veri Analizi ve Entegrasyon: Toplanan veriler, merkezi bir sistemde analiz edilir ve entegre edilir. Bu, şehirdeki çeşitli sistemler arasında etkileşimi anlamak ve optimize etmek için önemlidir.

Karar Destek Sistemleri: Operasyon merkezinde, şehir yöneticileri ve operatörler, veri analizleri ve raporları kullanarak bilinçli kararlar alırlar. Bu kararlar, trafik yönetimi, acil durum müdahaleleri, enerji verimliliği ve diğer şehir hizmetleri için stratejik planlamayı içerir.

Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi: Akıllı Şehir Operasyon Merkezi, güvenlik tehditlerini izlemek ve acil durum müdahalelerini yönetmek için kullanılır. Kameralar, sensörler ve diğer veri kaynakları, şehirdeki güvenlik durumunu sürekli olarak değerlendirir.

Halka Açıklık ve Bilgilendirme: Akıllı şehir operasyon merkezleri, şehir sakinlerine yönelik bilgileri paylaşmak ve etkileşimde bulunmak için kullanılır. Bu, trafik durumu, etkinlikler, hava durumu uyarıları gibi günlük bilgileri içerir.

Bu tür bir operasyon merkezi, şehir yönetimine daha iyi bir görünürlük ve kontrol sağlayarak şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı, sürdürülebilirliği desteklemeyi ve güvenliği sağlamayı amaçlar.

Uluslararası Akıllı Şehir Yol Haritası & Sertifikasyonu
Uluslararası Akıllı Şehir Yol Haritası & Sertifikasyonu

Uluslararası Akıllı Şehir Yol Haritası & Sertifikasyonu, sürdürülebilir ve akıllı şehirlerin performansını ölçmek için kullanılan yol haritasını ve sertifikasyon süreçlerini tarif etmektedir. Bu standart, bir şehrin çeşitli yönlerini, özellikle de altyapı, enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik gibi kritik alanlardaki performansını değerlendirmek için belirlenmiş 19 ana akıllı şehir bileşenindeki göstergeleri içermektedir. Uluslararası Akıllı Şehir Yol Haritası ve Sertifikasyonu aşağıdaki adımları içerir:

 

  • Değerlendirme ve Planlama: Şehrin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve akıllı şehir hedeflerinin belirlenmesi.
  • Gösterge Belirleme: ISO 37120 vb. standartlara uygun göstergelerin belirlenmesi. Bu göstergeler, şehrin performansını belirli alanlarda ölçümü için kullanılması.
  • Altyapı ve Teknoloji Geliştirme: Akıllı şehir teknolojilerini ve altyapısını geliştirmek için plan ve projelerin uygulanması.
  • Veri Toplama ve Analiz: Belirlenen göstergeler için düzenli olarak veri toplama ve analiz süreçlerinin kurulması.
  • İzleme ve Değerlendirme: Belirli aralıklarla şehir performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
  • Sertifikasyon Başvurusu: Gerekli şartları karşıladıktan sonra, Uluslararası Akıllı Şehir sertifikasyonu için başvurunun yapılması.
  • Sertifikasyon Denetimi: Uygunluk denetimlerinin yapılması ve standartlara uyumluluğun doğrulanması.
  • Sertifikasyon Alma: Başvurunun süreçlerinin yönetimi ve akıllı şehrin uluslararası bir standarta uygunluğunun resmi olarak ilgili kuruluşlar tarafından belgelenmesi.
Yapay Zeka Destekli Afet Yönetimi
Yapay Zeka Destekli Afet Yönetimi

Yapay zeka destekli afet yönetimi, afetlerle başa çıkma sürecinde yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasını içeren çözümleri ifade etmektedir. Bu alandaki teknolojilerimiz afet durumlarında hızlı tepki, etkili yönetim ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gibi amaçları desteklemek için tasarlanmıştır. Yapay Zeka Destekli Afet Yönetimi uygulamamız ‘’Risk Analizi ve Tahmin, Erken Uyarı Sistemleri, Tahliye ve Yol Yönetimi, Geriye Dönük Analiz ve Öğrenme, Acil Durum Yönetimi ve Koordinasyon, Afet Sonrası Kurtarma’’ başta olmak üzere bir çok konuya rehberlik edecek özelliklere sahiptir. Ayrıca bu uygulamalarının kullanımı, etik, güvenlik ve gizlilik gibi önemli konuları da beraberinde getirmektedir. Teknolojimizi her zaman etik standartlara ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde kullanılmaktadır.

Akıllı Enerji
Akıllı Enerji
 

   Akıllı enerji yönetimi,  enerji  tüketimini optimize etmek, kaynakları daha etkili kullanmak ve enerji verimliliğini artırmak  için  teknoloji  ve otomasyonun kullanıldığı bir yaklaşımı ifade eder. Bu sistemler, genellikle bina yönetimi, sanayi  tesisleri  ve  şebeke  altyapısı  gibi  çeşitli alanlarda uygulanır. Akıllı enerji yönetiminin temel bileşenleri ise;

Veri Toplama ve Analiz: Akıllı enerji yönetimi, sensörler ve ölçüm cihazları aracılığıyla enerji tüketimi, üretimi ve diğer ilgili verileri toplar. Bu veriler, gerçek zamanlı olarak izlenir ve analiz edilir.

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri: İleri düzey kontrol sistemleri, enerji kullanımını optimize etmek için otomasyon teknolojilerini kullanır. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri gibi enerji tüketen cihazlar, talep yönetimi ve zamanlamalı kontrol ile daha verimli bir şekilde işler.

Enerji Depolama ve Yenilenebilir Kaynaklar: Akıllı enerji yönetimi, enerji depolama sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi sürdürülebilir çözümleri entegre eder. Bu, enerji kaynaklarını dengelemek, güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyi maksimize etmek ve şebekeden bağımsız çalışma yeteneğini artırmak anlamına gelir.

Enerji Verimliliği ve Bilinçlendirme: Kullanıcılar ve sistem yöneticileri, enerji tüketimiyle ilgili bilgilerle bilinçlendirilir ve enerji verimliliğini artırmak için uyarılır. Bu, enerji tasarrufu sağlamak için daha bilinçli kararlar alınmasını sağlar.

Uzaktan İzleme ve Yönetim: Akıllı enerji yönetimi sistemleri genellikle uzaktan izleme ve yönetim özelliklerine sahiptir. Bu, sistemleri uzaktan kontrol etmek, güncellemek ve optimize etmek için uzaktan erişimi mümkün kılar.

Sonuç olarak, akıllı enerji yönetimi, enerji maliyetlerini azaltma, çevresel etkileri minimize etme ve enerji kullanımını daha sürdürülebilir hale getirme amacı güden bir stratejidir.

 

 

Akıllı Su
Akıllı Su

Akıllı su yönetimi, su kaynaklarını daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak amacıyla teknoloji ve veri analitiğini içeren bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu sistem, su tüketimini izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için çeşitli teknolojileri entegre etmektedir.

Sensör ve Veri Toplama: Akıllı su yönetimi, su kaynaklarını izlemek ve yönetmek için sensörler kullanılmaktadır. Bu sensörler aracılığıyla su seviyeleri, su kalitesi, su basınçları ve tüketim verileri gibi önemli bilgiler toplanır.

Uzaktan İzleme ve Kontrol: Su yönetimi sistemleri, uzaktan izleme ve kontrol yeteneklerine sahiptir. Bu, su kaynaklarını uzaktan izleyerek ve gerektiğinde kontrol ederek kaynakların daha etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanımaktadır.

Veri Analizi ve Tahmin: Toplanan veriler, özel yazılımlar veya yapay zeka tabanlı analitik araçlar aracılığıyla analiz edilmektedir.. Bu analizler, su tüketim desenlerini anlamak, gelecekteki talepleri tahmin etmek ve su kaynaklarının kullanımını optimize etmek için kullanılmaktadır.

Akıllı Sulama Sistemleri: Tarım alanında akıllı su yönetimi, sensörler ve otomatik sulama sistemlerini entegre etmektedir.. Toprak nem seviyelerini izleyerek ve hava durumu tahminlerini kullanarak, suyun doğru miktar ve zamanlarda kullanılmasını sağlamaktadır..

Su Kaçağı Tespiti: Akıllı su yönetimi, su kaçağı tespiti için sensörler kullanarak su kayıplarını en aza indirmektedir.. Bu sayede su kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılmakta ve kayıplar önlenmektedir..

Akıllı su yönetimi, sürdürülebilir su kullanımını teşvik eder, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar ve su yönetimini daha etkili ve çevre dostu hale getirir. Bu sistemler, su krizleriyle mücadele etmek ve su kaynaklarını gelecek nesillere korumak adına önemli bir rol oynamaktadır.

Akıllı Ulaşım
Akıllı Ulaşım

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte ulaşım sektörü de önemli dönüşümler geçirmekte ve akıllı ulaşım yönetimi kavramı hayatımıza girmiştir. Akıllı ulaşım, şehirlerdeki trafik, toplu taşıma, park yönetimi gibi konularda veri analitiği, sensör teknolojisi ve diğer akıllı sistemlerin entegrasyonuyla daha etkili ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Akıllı Ulaşım Sistemi, trafik yoğunluğunu izlemek, anlık verileri analiz etmek ve sürücülerle yolculara gerçek zamanlı bilgiler sağlamak için akıllı sensörleri kullanmaktadır. Ayrıca, toplu taşıma araçlarının rotalarını optimize etmek, trafik akışını düzenlemek ve park alanlarını daha etkili bir şekilde kullanmak için veri analitiği ve yapay zeka algoritmalarını entegre etmektedir.

Akıllı ulaşımın avantajları arasında trafik sıkışıklığını azaltma, enerji verimliliğini artırma, karbon emisyonlarını düşürme ve şehirlerin genel ulaşım altyapısını geliştirme bulunmaktadır. Yolcuların seyahat deneyimini iyileştirirken aynı zamanda şehir yönetimlerine daha iyi veri tabanlı kararlar alma imkanı sağlamaktadır.

Sonuç olarak, akıllı ulaşım yönetimi, modern şehirlerde yaşayan insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran ve şehir yaşamını daha sürdürülebilir hale getiren önemli bir teknolojik gelişmedir. Bu sistemlerin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, şehirler geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verebilecek ve daha akıllı bir ulaşım altyapısına sahip olacaklardır.

Akıllı Çevre Yönetimi
Akıllı Çevre Yönetimi

Akıllı çevre yönetimi, çeşitli teknolojik çözümlerin ve bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla, doğal kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir yaklaşımı ifade eder. Bu kapsamda, çeşitli sensörler, veri analitiği, yapay zeka, ve IoT (nesnelerin interneti) gibi teknolojiler kullanılarak çevresel faktörlerin izlenmesi, analiz edilmesi ve kontrol edilmesi hedeflenir.

Akıllı çevre yönetimi, enerji tasarrufu, atık yönetimi, su kaynaklarının etkili kullanımı, hava kalitesinin izlenmesi gibi alanlarda uygulanmaktadır. Sensörler sayesinde çevresel veriler toplanmakta ve bu verilerin analiziyle çeşitli çevresel parametrelerin izlenmesi mümkün olmaktadır. Bu bilgiler, çevre politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında karar vericilere yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Akıllı çevre yönetimi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, çevresel etkileri azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla şehirler, endüstriler ve topluluklar için önemli bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin gücünü kullanarak çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına olanak tanır.

ŞİRKETLERİMİZ
Değerlerimizden ödün vermeksizin, gelişen ve değişen Dünya konjonktüründe, varlığımızı sürdürebilir kılmak, gücümüzü markalarımız ile sağlamlaştırmak adına bir çok alanda sizlere profesyonel ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz.
Sampaş Holding
Akıllı Kentler
Akıllı Şehirler
SNANO
KARENA
Sampaş Bilişim
EKD
Metapera